Du har inga produkter i varukorgen.

Hantering av personuppgifter

Lyxxa registrerar dina personuppgifter i samband med

a) ditt köp i Lyxxas online shop,
b) din prenumeration av nyhetsbrev,
c) ditt deltagande i enskilda kampanjer och aktiviteter som t.ex. tävlingar samt
d) vid ansökan om att vara medlem i vår kundklubb
e) vid beställning eller köp i Lyxxas butiker

Ändamålet med denna registrering är att genomföra analyser, marknadsföringsaktiviteter samt att administrera Lyxxas kundregister.

Behandlingen sker enligt Personuppgiftslagens krav, innebärande att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vid genomförande av köp i Lyxxas webbshop registreras uppgifter om köpet (kassa-kvittoinformation) och kortinnehavaren. Ändamålet med behandlingen är att samla och analysera information om köp till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär. Uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring. Den som inte vill ta emot adresserad reklam och erbjudanden kan kontakta Lyxxa och begära en reklamspärr.

I och med att du som kund lämnar dina uppgifter till Lyxxa ger du ditt medgivande till att Lyxxa registrerar och lagrar köp och disponerar över den samlade köpinformationen samt behandlar de angivna personuppgifterna för ovanstående ändamål. Information om vilka personuppgifter som är registrerade kan erhållas efter skriftlig begäran till Lyxxa. Lyxxa kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag som Lyxxa samarbetar med för nödvändig behandling för Lyxxas räkning t ex för analys, tryck, distribution eller kreditupplysning. Utöver detta kan Lyxxa även enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till annan. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

För ytterligare information om personuppgiftshanteringen hänvisas till Lyxxa, Marknad, Marknadsvägen 9, 26036 Ödåkra.