Du har inga produkter i varukorgen.

Garanti och reklamationer

Garanti
Några utav våra leverantörer erbjuder garanti. Vid samtliga av de tillfällena då du köper en vara med garanti, kommer du få garantibeviset bifogat i din leverans.
Garantin gäller ej skador som orsakats av felaktig skötsel, slarv, felaktig användning eller andra skador som ej beror på material- eller tillverkningsfel. Ej heller på skador orsakade av ingrepp av annan än vår egen eller leverantörens egen serviceverkstad. Normalt slitage, tex på läderband och repor som uppkommer vid användning går inte heller under garantin. Lyxxa följer konsumentköplagen. Har du några frågor kring våra produkters garanti, tveka inte att höra av dig till webbshop@lyxxa.se eller läs mer kring skötselråd här.

Reklamationer
Du som konsument har rätt att reklamera en vara i tre år. Felet ska anmälas snarast eller så snart felet upptäckts. Att anmäla fel i varan inom två (2) månader anses alltid inom skälig tid. Handlaren måste bevisa i det fall felet inte varit ursprungligt de sex (6) första månaderna, därefter är det konsumenten som måste bevisa att felet varit där från början eller beror på ett produktionsfel. Konsumenten måste lämna meddelande om att varan är felaktig och hur den är felaktig eller att det föreligger dröjsmål på ett ändamålsenligt sätt. Konsumenten behöver inte ange vilka påföljder den vill göra direkt. Vid dröjsmål behöver konsumenten inte anmäla dröjsmål förrän varan har kommit fram. Det kan alltså dröja långt mer än två månader. Handlaren får inte ställa andra krav när det gäller fraktskador än att dessa ska anmälas inom skälig tid och så snart felet borde ha upptäckts. Handlaren kan däremot be konsumenten meddela fraktskador för att handlaren ska kunna göra en reklamation mot leverantören. Bevis för att varan är köpt på ett visst ställa ska levereras, det är inte ett måste med ett kvitto eller en orderbekräftelse utan kan räcka med ett kontoutdrag från konsumenten. Vid en godkänd reklamation ska handlaren stå för alla kostnader inklusive all frakt. Skulle konsumenten ha extra kostnader i samband men reklamationen som tex bensinkostnader eller parkeringsavgifter ska även dessa återbetalas mot kvitto. Konsumenten är dock skyldig att begränsa sin skada. Avhjälpandet ska ske inom skälig tid. Handlaren och konsumenten har alltid rätt att laga eller omleverera en vara utan att behöva motivera detta. Fel av väsentlig betydelse kan konsumenten ha rätt att häva men småfel kan inte leda till en hävning. Dock kan man göra en avvägning i det enskilda fallet om vad som anses mest lämpligt och orsakar minst olägenhet för konsumenten och minst kostnad för handlaren. Konsumenten kan vid reklamation även kräva skadestånd oavsett om varan är omlevererad, lagad, nedsänkt i pris eller om köpet helt är hävt. Återigen måste konsumenten minska sin skada och även eventuella skador på annat genom att inte använda den felaktiga varan.

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).
ARN: http://www.arn.se/ Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174 101 23 Stockholm. EU ODR: http://ec.europa.eu/odr